HEM OM OSS KONTAKT


Välkommen!

JA-assistans AB är ett privat företag som bedriver personlig assistans.
Uppdragsgivare är människor med funktionshinder som beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB), eller som fått personlig assistans beviljad av sin kommun utifrån LSS.

Den bärande idén och företagets ledstjärna är assistans på brukarens villkor.
Självbestämmandet är satt i fokus. Valet är helt enkelt brukarens.
Genom ömsesidig respekt och öppen dialog ger vi tillsammans en bra grund för en väl fungerande assistans.

Naturligtvis har vi tillstånd att bedriva personlig assistans. Klicka här för mer information.

Vi är ett tryggt val  gällande arbetsmiljö. Det goda omdöme vi fick från arbetsmiljöverket vid senaste inspektionen har givit oss blodad tand. Vi är riktigt duktiga, men vi ska bli bäst inom arbetsmiljöarbete!

JA-assistans upptagningsområde är företrädesvis Gästrikland och Hälsingland.
Företagets säte är i Ockelbo.